Unieke avond: Mooi weer de Deurdweilers - Dweilorkest De Deurdweilers

Unieke avond: Mooi weer de Deurdweilers

Unieke avond: Mooi weer de Deurdweilers
Posted On:09.22.2019

Op zaterdagavond 29 maart lieten de Deurdweilers zich eens van een heel andere kant zien. Niet de Nederlands Kampioen zelf maar de gehele Angerse gemeenschap stond in het middelpunt van de belangstelling. Eén persoon werd extra in het zonnetje gezet: Cor Janssen, die de Gouden Duim, dè prijs voor de vrijwilliger van het jaar in Angeren in ontvangst mocht nemen.

Angeren – In de voorbijgaande maanden maakten de bewoners van Angeren niet alleen hun nominaties kenbaar voor de Gouden Duim, ook vroeg Dweilorkest de Deurdweilers aan alle Angerenaren om hun grootste wensen kenbaar te maken. Het orkest had het plan opgevat om een avond te organiseren zoals die van Paul de Leeuw, onder de noemer “Mooi weer De Deurdweilers

Foto's behorend bij "Unieke avond: Mooi weer de Deurdweilers"


Leave us a comment

Lees vorig bericht:
Tot vanavond!!!

De afgelopen weken zijn er vele tientallen wensen binnengekomen bij De Deurdweilers. Van hele mooie ontroerende wensen, tot enkele absurde...

Sluiten